Yapı denetim ülkemizin deprem kuşağında yer alması ve denetimsiz şekilde inşa edilen binaların depremlerde çok ciddi hasarlar alarak can ve mal kaybına yol açılması sonucunda ortaya çıkmıştır. Yapı denetimlerinin deprem kuşağında olsun olmasın, tüm ülkelerde ihtiyaç duyulduğunu burada amacın daha kaliteli ve insan yaşamına uygun binaların inşa edilmesi olduğunu söyleyebiliriz. Yapı denetim sürecinde gerek firmaların gerek kişilerin akıllarına pek çok soru gelmektedir. Yapı denetim sıkça sorulan sorular yazımızda kişilerin akıllarına gelen bu sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Yapı denetim ülkemizde artık yasalarca zorunlu bir hale getirilmiştir ve bir firmanın inşa ettiği bina, yapı denetim firmaları veya inşaat şirketleri tarafından denetlenebilir. Yapı denetim sürecinde dikkat edilmesi ve üzerinde durulması gerekende pek çok detay vardır diyebiliriz.

Yapı Denetim Süreci Nasıl Başlatılıyor?

İnşa edilen tüm binaların bir yapı denetim sürecinden geçmesi gerekiyor. Bu noktada yapı denetim sıkça sorulan sorular yazılarının en ilgi çekici bölümünün bu soru olduğunu da söylemek mümkün. Yapıyı ortaya çıkaracak olan firma, belediye ile anlaşma yaptığı sırada, bir yapı denetim firmasıyla anlaşarak bu firmayı belediyeye bildirmek yükümlülüğünde. Daha sonra gerekli belgelerin yapı denetim firmasıyla imzalanmasının ardından bu belgeler belediyeye teslim ediliyor ve firma o alanda inşaata başlayabiliyor. Ayrıca inşaatı yapacak olan firma bu süreçte yapı denetim firmasına inşaat planlarını götürerek teslim eder. Bu noktada yapı denetim firması, inşaatı yapacak olan firmanın binalarını depreme veya diğer afetlere karşı dayanıklı olma koşuluna göre denetler. Yapı denetim firması ayrıca yetkili kurumlara hangi yapının denetiminde çalışacağını da bildirmekle yükümlüdür.

Yapı Denetim Firmalarının Özellikleri Nelerdir?

Bir yapı denetim firmasında en az 4 adet 12 yılını doldurmuş mühendis çalışır. Bir yapının denetlenebilmesi için mutlaka bir inşaat mühendisi, bir elektrik mühendisi, bir makine mühendisi ve bir de mimar gerekmektedir. Günümüzde kurulan yapı denetim şirketlerinde bu 4 adet sektörde 12 yılını doldurmuş uzmanın yanı sıra pek çok mühendis ve mimar da çalışır. Yapı denetim şirketleri bu sayede gerekli denetleme kapasitesine ulaşmaktadırlar. Yapı denetim şirketleri olarak kurulan bu şirketlerin denetimini ise Bayındırlık bakanlığını müfettişleri yaparlar.

Bir mühendisin ya da bir mimarın 12 yıldır mühendis veya mimar diplomasına sahip olması yapı denetçiliği için yeterli bir kriter değildir. Mühendisler 12 yıl aktif bir şekilde bu sektörde hizmet verdikten sonra ancak yapı denetçisi olmak üzere başvurabilirler.

Yapı Denetimde Yapılan Bina Zarar Görürse Uygulanan Prosedür Nedir?

Yapı denetim sürecinden geçen binaların daha sonra hasar görmesinden yapı denetimini yapan şirket sorumlu tutulur. İnce yapıda bir hasar oluşmayacağına dair yapı denetçisi firma 2 yıl taahhüt, kaba yapıda ise 15 yıl taahhüt eder. Eğer yapılan binada hasar oluşursa bu hasardan büyük oranda sorumlu olan şirketler yapı denetim şirketleridir. Sorumluluğun büyük bölümünün şirkette olmasının nedeni, bu şirketin binanın yapımı süreçlerinin projesi de dahil olmak üzere denetiminden sorumlu olmasıdır.

Olumsuz Yapı Denetimi Raporu Sonucunda Ne Yapılır?

Denetçi firma usullere uygun bir proje olmaması durumunda bu projeyi geri gönderme hakkına sahiptirler. Denetçi firmanın projeyi geri göndermesi halinde ise inşaat süreci devam edemez. Yapı denetim sıkça sorulan sorular yazımızda en çok merak edilen sorulardan birisi de bu sorudur. Yapı denetim şirketleri ara süreçlerde de raporlama yaparlar ve eğer eksik veya yanlış bir durumla karşılaşırlarsa yine süreci durdurucu yaptırımlarda bulunabilirler.