Yapı Denetim Hizmet Bedeli

Yapı denetimi günümüzde inşaat sektörünün denetim alanıdır. İnşa edilen binalar ülkemizde eskiden denetlenmedikleri için deprem veya erozyon gibi doğal afetler sonrasında binalar ciddi hasarlar görebilmekte ve insan ölümleri gibi istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilmekteydi. Bu noktada yapı denetimi süreci, inşaat sektöründe Türkiye’nin geleceğini kurma açısından önemli bir adım olarak ortaya çıkmıştır.

Yapı denetiminde inşası yapılacak tüm binalar bir denetçi firma tarafından denetlenir. Denetçi yapı denetim firmalarında sektörde bilfiil 12 yıl boyunca hizmet vermiş inşaat mühendisleri, mimarlar, elektrik mühendisleri ve makine mühendisleri çalışır. Tabi daha az süre ile sektörde aktivite göstermiş mühendislerin de çalıştığını fakat yetkinin 12 yıl ve üstünde çalışan mühendislerde olduğunu söyleyebiliriz.

Yapı denetim sürecinde yapı denetim firmaları pek çok parametreye göre değişim gösterir. Yapı denetim hesaplama ve fiyatları internet üzerinden ilgili bakanlıkların web sitelerinden hesaplanabilmektedir. Ayrıca yapı denetim fiyatları her yıl farklılık göstermektedir. Her yıl uygulanan yapı denetim ücretlerinde değişiklikler görmek söz konusudur.

Yapı Denetim Fiyatları

Yapı denetim hesaplama ve fiyatları bir veya iki parametreye göre değil pek çok parametreye göre farklılık gösteriyor. Bu parametreler inşası yapılacak her özel binaya özgü şekilde hesaplanabilir. Yapı denetim fiyatları ayrıca hizmet bedeli hesaplama olarak da geçmektedir. Hizmet bedeli hesaplamak için internet üzerinde pek çok site ziyaret edilebilir ve yapı denetim süreçlerinin maliyeti ve ödeme planı kabaca çıkarılabilir. Firmaların unutmaması gereken bu yapı denetim fiyatları asgari fiyatlardır. Yani en alt ücretlerin bu yapıların ücretlendirilmesinde kullanıldığını söylemek mümkün. Firmalar son hizmet bedeli ücretlerini çalıştıkların yapı denetim şirketlerinden alırlar. Yapı denetim şirketinin projeyi incelemesinin ardından bu fiyat net bir şekilde ortaya koyulur.

Yapı denetim fiyatları içerisinde ilk parametre olarak karşımıza işin bitirme süresi çıkıyor. İş bitirme süresi maliyete asgari bir oran olarak yansıyor diyebiliriz. 1 yılda bitecek bir bina için yapı denetime yansıyan katkı oranı 1.6 iken, 1.5 yıllık bir süreç için bu oran 1.7’ye çıkmaktadır. Yapı denetim sürecinin 5 yıl olması durumunda ise bu oran 3.0’a kadar artış gösterebilir.

Yapı denetim fiyatları dahilinde bir diğer parametre ise inşaatın sınıfı’dır. 1/A inşaat sınıflarında 3m yüksekliğine kadar inşalar değerlendirilir. Bunlar genelde yardımcı binalar olarak kullanılan binalardır. Bu türden yapıların değerlendirilmesinde fiyatların uygun olduğunu söylemek mümkün. 2/A ve üstü sınıflarda ise fiyat artış gösterir. Çünkü bu türden yapılar daha büyük  yapılardır.

Yapı denetim fiyatları açısından fiyata doğrudan yansıyan en öneli parametre inşaat alanının metrekaresidir. Denetlenecek metrekare alan arttıkça doğal olarak denetim fiyatı da artış gösterir.

Yapı Denetim Hesaplama

Burada sizlere yapı denetim hesaplama ve fiyatlarına ilişkin birkaç örnek vermeye çalışacağız. Örneğin 1 yıllık iş bitirme süresine sahip, 2/B tipinde 1000 metrekarelik bir inşayı ele alalım. Bu sınıfta bulunan yapılar dükkan ve basit atölyeler olarak karşımıza çıkıyorlar. Böylesi bir yapı için yapı denetim fiyatı olarak karşımıza yaklaşık 7000 TL’llik bir ücret çıkmaktadır. Bu ücretin, yaklaşık 1000 TL’si katma değer vergisidir. Yaklaşık maliyet ve yapı denetim hizmet bedeli de fiyat içerisine eklendiğinde karşımıza 7000 TL’lik fiyat çıkar.

1000 metrekare’lik 3/A tipi binalarda ise yapı denetim bedeli olarak karşımıza yaklaşık 11.000 TL’lik fiyat çıkar. Bu tipte binalar arasında spor tesisleri okullar ve benzeri binalar sayılabilir. Yapı denetim hizmeti genelde ihalelerde teklif veren firmaların hesaba kattığı bir hizmettir.

Belli bir inşaat projesi için fiyat teklifi almak için lütfen ofisimizi 216 348 8980-81’den arayınız.