Elmas Yapı Denetim

Danışmanlık Hizmeti Almak
İçin Teklif Tuşuna Tıklayın!

Elmas Yapı Denetim

Elmas Yapı Denetim 2001 yılında kurulmuş olup, 15 seneyi aşkın tecrübesiyle birçok kurumsal inşaat firmasına danışmanlık yapmıştır. Yapı Denetim Kuruluşları Birliği üyesi olan kurumumuz, Turkiye’de yapı denetim sektörünün gelişmesi ve profesyonelleşmesinde öncü kurumların başında gelmektedir. Şirketimiz Çevre ve Şehircilik Bakanliği‘ndan aldığı 93 no’lu yetki belgesiyle faaliyetlerini İstanbul şehrinde kusursuz yapmaktadır.

 

Elmas Yapı Denetimin Misyonu

Elmas Yapı Denetim de İstanbul’da bulanan yerleşim yerlerinin deprem ve benzeri risklere karşı dayanıklılığını inceleyen kurumdur. İstanbul’da meydana gelebilecek olan olası doğal felaketlerde can ve mal kaybının minimum seviyeye gelmesine katkıda bulunmaktadır. Elmas Yapı Denetimin’in varlığı İstanbul ilinde bulunan binaların güvenlik açısından daha sorunsuz olmasını sağlamaktadır. Elmas Yapı Denetim, İstanbul yapı denetim firmaları arasında profesyonel ve başarılı çalışmalarıyla ön plana çıkar. Türkiye’nin en seçkin kurumlariyla çalışmalarımız ve referanslarımız da yapıdenetim konusunda uzmanlığımızı ayrıca teyit etmektedir.

REFERANSLARIMIZ

Elmas Yapı Denetim Sorumlulukları

Elmas Yapı Denetim yapılar noktasında büyük sorumluluklara sahiptir. Yapıların ruhsatına ve eklerine, yapılarda teknik, sanat, sağlık kurallarına aykırı eksik kusurlu yapılmış olması yüzünden ortaya çıkan yapı hasarlarından dolayı hem yapı sahibine hem de ilgili idareye karşı sorumlu olmaktadır. Yapı denetim yapılan inşaatın öncesi, inşaat sırasında ve inşaattan sonra bütün denetimleri belirli zaman aralıklarında yapmaktadır.

Elmas Yapı Denetim İle İnşaat Projelerinin Değerlendirme Süreçleri

Elmas Yapı Denetim proje aşamasında İstanbul ilinde yapılacak inşaat projelerinin proje Bakanlıkça hazırlanan Mühendislik ve Mimarlık Proje düzenleme esasları, imar planı, ilgili idarenin imar yönetmelikleri ve diğer yönetmelik yapılan şartname ve standartlara uygun olup olmadığını, projede hazırlanan mimari, elektrik, statik, mekanik uygulama projelerinin ilgili mevzuata uygunluğunu da kontrol etmektedir.

kurtkoy beyaz evler

Bunların yanında yapılacak olan inşaatın proje aşamasında yapı denetim yapılacak olan inşaatın ısı yalıtımının belirlenen yönetmeliğe uygunluğuna ve zemin için bir jeoteknik rapor olup olmadığını ve temel sisteminin bu rapora uygunluğunu da denetlemektedir. Projede kontrol ve denetlenen hususların eksikliği durumunda proje sahibinden bu eksik olan hususların giderilmesini talep etmektedir. İncelenen projenin yapı denetim noktasında bir eksikliği bulunmadığı durumlarda ise projenin uygunluğuna ilişkin imzalar mühendis ve mimarlar tarafından atılmaktadır.

Elmas Yapı Denetim projelerin inşaat aşamasında ise inşaatta kullanılan beton kalıbı ve demir teçhizatının projeye uygunluğunu kontrol etmekte ve projeye uygunluğu durumunda betonların dökülmesine izin vermektedir. Yapının tamamlanması için gerekli olan tüm inşaat, mekanik ve tüm elektrik tesisatı imalatlarının proje ve şartnamelere uygunluğunu denetlemek adına mimar ve mühendisler tarafından sıklıkla kontrol edilmektedir.

Projenin sonunda ise Elmas Yapı Denetim yapılan binanın proje ve şartnameye göre uygunluğunu son kez kontrol etmekte ve yapının kullanma izninin (iskan) verilmesine karar verilmektedir. Yapıda yapım aşamasında meydana gelen sorunlardan dolayı eksik ya da hatalı kalan bölümleri olursa yapıya iskan verme işlemi ertelenmekte ve yapının eksikliklerinin tamamlanmasına çalışılmaktadır.

Elmas Yapı Denetim İle Çağdaş Projeler

Elmas Yapı Denetimin sağladığı avantajlardan biri de yapılan yeni projelerin çağdaş yapılar olmasına katkıda bulunmasıdır. Yapılan kontroller yeni ortaya çıkacak olan projelerin belirlenen standartlara uygun olmasını sağlamaktadır. İstanbul gibi dünyanın en büyük metropollerinden biri olan bir merkezde yapı denetim vasıtası ile kontrolsüz ve standart dışı yapılanmanın önüne geçilmektedir. Kurallı ve düzenli bir şekilde yapılan denetimler ile proje aşamasından itibaren sorunsuz ve istenilen özelliklerde yapıların oluşması sağlanmaktadır. Yapı denetiminin olması yapılan ya da yapılacak projenin proje aşamasından başlayarak inşaat aşaması ve sonrasının denetlenmesini mümkün kılmakta ve gerekli olan ve yasaların istediği uygunlukta binaların ortaya çıkmasına yardımcı olmaktadır.

Elmas Yapı Denetim İle Sorunsuz Yapılar

Elmas Yapı Denetim ile yapıların yapı denetim sitemine alınması öncelikle kişilerin sorunsuz bir şekilde yeni yapılarda oturmasına katkıda bulunmaktadır. Bunun yanında yapılarda ortaya çıkan hasarlar nedeni ile zarara uğramış insanların hak kaybına uğramasının önüne geçmektedir. Yapılarda ortaya çıkan zararlarında tanzimini de sağlamaktadır.

Elmas Yapı Denetim İle Rahat Ve Huzurlu Yaşam

İstanbul gibi büyük bir şehirde kişilerin evlerinde rahat ve huzurlu bir şekilde oturması ya da işyerlerinde bir güvenlik endişesi olmadan işlerini takip edebilmesi Elmas Yapı Denetim ile mümkün olabilmektedir. Elmas Yapı Denetim ile kişiler çağdaş standartlara uygun ve özellikle malzeme noktasında herhangi bir eksiklik olmadan yapılmış binalarda yaşam ve oturma fırsatına sahip olabilmektedir. Yapı denetimi sitemi kişilerin garanti belgesine sahip yapılarda yaşamasını mümkün kılmaktadır.

İstanbul gibi deprem kuşağında olan bir bölgenin yapılarının proje aşamasından başlayarak Elmas Yapı Denetim ile denetlenmesi olabilecek depremlerde binaların daha az zarar görmesini ve oluşabilecek can kaybının minimum seviyede kalmasını sağlamaktadır. Evet, özellikle yaşanabilecek yüksek şiddetli bir Marmara depremine İstanbul ilinde bulunan binaların dayanıklı olması gerekmektedir. Depreme karşı yapıların dayanıklı olması ise Elmas Yapı Denetim aracılığı ile gerçekleşmektedir. Elmas Yapı Denetim bir bakıma deprem gibi felaketlerde kişilerin mal ve can güvenliğini korumada büyük bir önem sahiptir.

Yapı Denetim Nedir?

Yapı denetim günümüzde binaların yapılması süreçlerinin denetlenmesi ve onaylanması süreçleridir. Yeterli özellikleri taşımayan projeler ve binalar yapı denetim sürecinden geçemezler. Bu binaların yapılabilmesi için proje ve inşa sürecinde yapı denetim firmasının koştuğu yeterliliklerin karşılanması gerekir. Yapı denetim yapan şirketlerde alanında uzun süreli deneyime sahip mühendis ve mimarlar çalışır.

Ülkemizde yapı denetim deprem sonrası süreçte önem kazanmış bir süreçtir. Artık ülkemizde hiçbir bina denetimden geçmeden yapılamaz. Yapı denetim firmaları binaları düzenli olarak kontrol ederek, gerekli yeterlilikleri sağlayıp sağlamadıklarını denetlerler. Bu sayede ülkemizde doğal afet sonunda binalarda meydana gelen hasarların önüne geçilmesi söz konusudur. Yapı denetim şirketleri işlerini çok ciddiye alan şirketlerdir. Çünkü eğer denetledikleri bir binada ince veya kalın hasar oluşması durumlarında sorumluluğun büyük çoğunluğu denetçi firmadadır. Denetçi firmalar binaların yapımına proje sürecinden başlayarak onay verirler. Bu noktada projenin ve yapıların denetlendiği her aşamada yapı denetim firmaları büyük bir denetçi sorumluluğuna sahiptirler. Yapı denetim firmalarının işleri ise Bayındırlık bakanlığı müfettişlerince denetlenir. Tabi bu noktada en büyük sorumluluğun yapı denetim firmalarına ait olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Yapı Denetim Neden Gereklidir?

Eskiden ülkemizde inşa edilen binaların hiçbiri, bir denetimden geçmiyordu. Bu noktada denetlenmemiş pek çok bina deprem sonrası yıkıldı ve bu nedenle ciddi can ve mal kayıpları yaşandı. Ülkenin deprem kuşağında yer alması ve ülkemizde halen ciddi deprem tehlikesi yaşayan yerlerin varlığı nedeniyle, yapı denetim firmaları ve yasaları gün yüzüne çıkmaya başladı.

Tabi yapı denetim sadece deprem bölgesinde olan ülkeler ve şehirler için uygulanması gereken bir süreçte değil. Bu sürecin inşa edilen tüm binalarda uygulanması gerekiyor. İnşa edilen evlerin yeterli sağlamlığa ve uzun ömre sahip olması için yapı denetim süreçlerinin önemi çok büyüktür. Bir bina her zaman deprem veya erozyon sonrası yıkılmaz, zayıf temeli olan içinde yeterli miktarda madde kullanılmayan binalar daha inşa edilmeden çökebilirler. Geçmişte ülkemizde böylesi sorunlar yaşandığını da söylemek mümkün. Bu noktada yapı denetim tüm süreci baştan sona incelemesi ve onaylaması bakımından büyük bir öneme sahip. Yapı denetim kurumları bu nedenle tüm ülkelerde gerekli bir iş koludur.

Yapı Denetim Firmaları Ne İş Yapar?

Yapı denetim firmalarında inşaat sektöründe belirli bir tecrübesi olan mühendisler ve mimarlar çalışır. Bu noktada sektörde bilfiil hizmet vermiş ve 12 yılını doldurmuş mimar ve mühendislerin yapı denetim firmalarında çalışması söz konusudur. Bu noktada mühendisler Bayındırlık Bakanlığından gerekli belgeleri almalı ve yapı denetçisi ünvanına sahip olmalıdır. Bununla birlikte 12 yıldır mühendis olan fakat aktif olarak inşaat sektöründe çalışmamış kişilerin yeterli belgeleri alması söz konusu değildir.

Yapı denetim firmaları yetkili personelleri ile inşası yapılacak binaları denetlerler. Denetleme süreci yapı denetim firmasının inşa projesini incelemesi ile başlar. Denetim sonrası yeterlilik alamayan firmalar inşa denetim sürecinden geçemeyerek projelerini yenilemek durumunda kalırlar.

Yapı Denetim Süreci Nasıl İşler

Denetimden geçen projeler ise yapıma başlanırlar fakat yapı denetim şirketlerinin işi burada bitmez. Yapı denetim şirketleri ayrıca inşası yapılacak binaları belirli aralıklarla denetlerler. Bu noktada binanın büyüklüğüne göre denetleme sayısının da değişim göstereceğini söylemek mümkün. Eğer çok büyük bir kompleks inşası yapılıyorsa, bu noktada birkaç yapı denetim firmasının bir arada çalışması da söz konusudur. Denetleme süreçlerini birkaç alt başlığa ayırmak da söz konusudur:

  • Yapı denetim şirketleri, inşa firmasını ilk önce ruhsat aşamasında projeyi inceleyerek denetler. Bu aşamayı geçmeyi başaran şirketler inşaya başlayabilir.
  • İkinci aşamada ise binanın yapılacağı taşıyıcı sistem oluşturulur. Bu işlemin başlangıcını denetleyen yapı denetim şirketi denetlemesinin ardından olumlu görüş bildirmesi halinde inşaata devam edilebilir.
  • Üçüncü aşamada ise taşıyıcı sistemler tamamlanmış kaba yapıya geçilmiştir. Kaba yapıya başlamadan da inşaatı denetleyen yapı denetim şirketi bu aşamada onay verdiğinde bir sonraki aşamaya geçilir. Eğer denetim şirketi inşaatta herhangi bir eksiklik tespit ederse bunu Bayındırlık bakanlığına ve inşaatı yapan şirkete rapor eder.
  • Son aşamalardan birisi tesisat sistemlerinin yapımıdır. Bu aşamada da inşayı denetleyen yapı denetim şirketi son aşama için onay verir.
  • Son aşamada ise bina genel olarak iş bitirme açısından değerlendirilir. Bu noktadan sonra eğer binaya herhangi bir deprem veya doğal afet sonucu bir zarar gelirse, büyük sorumluluk yapı denetim şirketindedir. Yapı denetim şirketleri denetledikleri binalarda ince yapı için 2 yıl, kaba yapı için ise 15 yıl garanti verirler. Bu noktada yapı denetim şirketlerinin binaları sadece temellerinin sağlam olması açısından değil, tümüyle denetlediklerini de söyleyebiliriz. Yapı denetimi sayesinde yine eskiden gerçekleştirilen temel inşa problemleri ile de karşılaşılmaz. Eskiden inşa sürecinde yapılan hatalar nedeniyle, apartman boşluğuna bakan pencereler, gideri doğru yerde olmayan tuvaletler gibi sorunlarla da yapı denetimi sayesinde karşılaşılmaz.

Yapı denetim sürecinde, denetim firmaları pek çok raporlama isteyebilir. Bu raporlamaları inşa süreci ile kıyaslayarak belirli sonuçlara ulaşmak da mümkündür. Yapı denetimi yaparken şirketler projeye veya dünya standartlarına uygun olmayan noktalarda firmaları durdurma ve işleme son verme haklarına da sahiptirler. Daha önce projeye onay veren bir yapı denetim şirketi projenin düzgün bir şekilde ilerlemediğini görmesi halinde projeye verdiği onayı da geri çekerek, sürecin devam etmesini durdurabilir. Bu noktada inşaat şirketleri üstelerine düşeni yapmak zorunda kalırlar. Eskiden inşaattan kısılan bazı maddelerin yapı denetim sürecinde yapılması söz konusu değildir.

Yapı Denetim Fiyatları

Yapı denetimde fiyatlar temelde denetlenecek yapının büyüklüğüne yani metrekare alan arazisine göre belirlenir. Alan ve yapılacak binaların türü arttıkça denetleme ücreti de artış gösterir. Yapı denetim firmasına ödenecek ücretler, yapıların denetlenme süreçlerine göre bölünmüştür. Yukarıda belirtilen yapı denetim adımlarının her birinde ortaya çıkarılan toplam maliyetin bir kısmının ödemesi yapılır.

İlk iki aşamada işin en önemli kısmının deneti yapılması nedeniyle, bu bölümlerde ödemenin de büyük bir kısmı tahsis edilir. Taşıyıcı sistem başlangıcına gelindiğinde ödemenin yüzde 60’ı yapılmış olur. Tabi bu ödemelerin farklı yapı denetçisi firmalara göre farklı şekilde yapılabilmesi de söz konusudur. İş bitiminde ise ödemenin geriye kalan sadece yüzde 5’lik kısmı yapılmaktadır.

Yapı denetim sürecinde fiyatlarda değişim birazda, yapının türüne bağlıdır. Ayrıca yapının yapım sürecinin ne kadar süreceği de bir kat sayı olarak fiyatlara yansımaktadır. 1 yıl ila 1.5 yıl sürecek iki aynı inşaat arasındaki fiyat farkı 500 TL civarındadır. Bu noktada fiyatta sürecin çok ciddi bir etkisi olmadığını söylemek mümkün. Bununla birlikte, bina tipi fiyatta çok ciddi bir fark yaratmaktadır. Özellikle sınırlı yüksekliğe sahip yapıların denetiminde fiyatlar bir hayli düşüş gösterebilir. 3 metre boyunda kümes ve buna benzer binaların yapımı ile, normal bir iş yeri boyutundaki binaların yapımında fiyat farkı metrekareye de bağlı olarak 10.000 TL ve daha üst seviyelere de artış gösterebilir.